big image

加热炉EPC

托普EPC总承包专业服务运行图

托普公司EPC系统一切围绕客户工程,多部门通力合作确保提供高质量、高稳定性能的优质工程。 

             

托普项目经理运行图

托普公司EPC工程实行项目经理人制度,每个工程对应一位资深管理专家作为项目经理人,方便客户随

时了解工程状况,另一方面管理更为科学,有效确保了工程的质量、工期等! 

   

      

     设计部门               制造基地 

     安装队伍苏公网安备32128202000204号